مشاوره، تصحیح و تحلیل انواع آزمون های استخدامی، پیشرفت تحصیلی، کنکورهای آزمایشی، قرائت انواع پاسخنامه ها 

اطلاعیه ها

تفاوت تراز با نمره خام

تاریخ:۱۳۹۵/۱۱/۲۴        توسط: مدیر سیستم        تعداد مشاهده: ۱۱۸۸
امکان دارد دانش آموزي با درصد کل بالاتر يا تعداد صحيح بيشتر نمره کل تراز کمتري در مقايسه با هم کلاسي خود گرفته باشد زيرا ايشان درسي را بهتر جواب داده که درس آساني بوده و نمره تراز کمتري کسب نموده و دوست وي درسي را بهتر جواب داده که براي داوطلبين سخت تر بوده بنابراين نمره تراز بالاتري کسب نموده. براي مقايسه، از نمرات تراز استفاده کنيد. ما نمي توانيم بر اساس نمرات خام مقايسه انجام دهيم . زيرا ميانگين و انحراف معيار و دشواري در نمرات خام لحاظ نشده است.